Utbildning

Utbildning
Vi genomför utbildningar inom liftar, säkra lyft och ställningsbyggande och kan göras i våra lokaler eller ute hos kund.

Liftutbildning

Att arbeta med en lift innebär arbete på hög höjd och är mer än att bara köra en plattform upp och ner. Utbildning ökar medvetenheten om de dolda riskerna och redogör även för arbetsgivarens och förarens ansvar. Läs mer kring detta hos Liftutbildningsrådet. Kontakta oss för intresseanmälan.
Läs mer om utbildningen.

Fallskyddsutbildning

Arbetsmiljölagen säger att "Vid byggnads- och anläggningsarbete där det finns risk för fall från 2 meter eller mer är arbetsgivaren skyldig att utarbeta ett komplett fallskyddsprogram". En tredjedel av branschens olyckor är just fallolyckor så det finns verkligen anledning att skärpa upp användande av fallskydd. Utbildningen ger deltagarna en fördjupad kunskap om tillgängligt material för personlig fallskyddsutrustning och dess användning samt att de genomför praktisk räddning av nödställd person.

Ställningsbyggnad, allmän utbildning

För att arbeta med ställning (uppföra, riva eller väsentligt förändra) med en arbetshöjd mellan 2-9 meter krävs ett kompetensbevis, vilket fås efter godkänt resultat på kursprovet som görs efter utbildningen. Våra handledare är utbildade via Svensk Byggindustri.

Säkra lyft

Många olyckor beror på felhantering av last eller redskap och med ökad kunskap minskar man risken för olyckor och tillbud. Denna kurs passar t.ex. kranförare, arbetsledare, skyddsombud och lyftledare med flera som kopplar en last till en lyftanordning eller ska agera signalman vid lyft. Även här är våra handledare är utbildade via Svensk Byggindustri.